En Ru

Termeni & Condiții

 • Prezenții Termeni și Condiții de utilizare platformei RAVAC - Rețeaua Audio Vizuală Alternativă Cinemato-grafelor sunt aplicabile comenzilor pentru achiziționarea produselor/serviciilor oferite de compania RAVAC-FEST SRL prin intermediul site-ului www.FILM.md în colaborare cu diverși Organizatori de evenimente (cum ar fi proiecții de filme șa), Producători, Distribuitori și alți deținători de drepturi.

  Utilizarea site-ului www.FILM.md și la serviciile oferite de RAVACFEST SRL cu privire la achiziționarea / cumpărarea serviciilor oferite (bilete la film) presupune acceptarea expres și în totalitate a prezenții Ter-meni și Condiții.

  Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm familiarizarea cu atenție a Termenilor și Condițiilor prezentate. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabi-lă.

  1. Dispoziții generale

  Acest site este gestionat de RAVACFEST SRL. La înregistrarea comenzii in magazinul online, Cumpărăto-rul accepta Termeni si Condițiile de vânzare a bunurilor/produselor și/sau prestare a serviciilor care sunt bazați pe legislația RM (in continuare – Termeni și Condiții) prezentate mai jos.

  Utilizarea website-ului presupune acceptarea Termeni si Condiții propuse de către RAVACFEST SRL, în conformitate cu Legea nr.284/2004 privind Comerțul Electronic. Relațiile dintre client si vânzător sunt stabi-lite în baza Legii nr.105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.

  Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii si Condițiile date, iar Cumpărătorul este obligat sa monitorizeze modificările.

   

 • 2. Protecția datelor cu caracter personal

  Prin utilizarea site-ului www.FILM.md sunteți de acord în mod automat cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt necesare pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor.

  Datele personale se prelucrează doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza produsele pe care le comanzi, promoții, google analytics, cookies și notificări\newsletter.

  Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată doar pentru perioada necesa-ră atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

  Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității date-lor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețea wireless nu poate fi protejata în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem ga-ranta securitatea informației pe care o oferă Cumpărătorului, astfel, el va face acest lucru pe propria răs-pundere.

 • 3. Înregistrarea și achitarea comenzii

  Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul de plată – la primirea comenzii veți primi bonul fiscal ce va confirma plata.

  Plata online se face în condiții de siguranța maxima folosind ca instrument de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.

  Procesatorul de plata folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiunea a standardului de securitate 3D-Secure ceea ce înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Aceasta măsura de siguranța presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagina securizata maib unde autentificarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de unică folosințe pentru fiecare tranzacție online.

  Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție.

  Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă crip-tată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

  Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date

  • Numărul cardului (16 cifre)
  • Data expirării (luna și anul)
  • Codul CVC sau CVV (3 cifre)
  • Numele și prenumele de pe cardul de plată

  În cazul în care valuta cardului diferă de valuta tranzacției (MDL), atunci la convertirea sumei reținute din contul de card se vor aplica condițiile băncii emitente.

  Pentru toată procedura de cumpărare, RAVACFEST SRL este în drept să adauge și/sau să rețină din/la valoarea cumpărăturii un Tarif de Gestionare de la 0% până la 7%, iar Cumpărătorul își exprimă acordul că în anumite cazuri de retur poate primi înapoi diferența dintre costul biletelor (valoarea cumpărăturii) și Tari-ful de Gestionare (0%-7%).

 • 4. Livrarea produselor/mărfurilor/serviciilor

  După înregistrarea comenzii, cumpărătorului i se expediază în formă digitală biletul / biletele (acces la pro-dusul cultural – proiecție film sau de exemplu eveniment) pe e-mailul indicat de către cumpărător.

  Cumpărătorul este responsabil să verifice e-mailul indicat la cumpărarea biletului / biletelor (inclusiv în caseta spam). Orice pretenție ulterioară cu privire la lipsa biletelor nu vor fi acceptate. Accesul la eveni-ment se poate face în baza biletului electronic prin prezentarea acestuia organizatorilor după modalitatea și în condițiile stabilite de organizator.

  RAVACFEST SRL este absolvit de responsabilitatea cumpărătorului pentru păstrarea și/sau pierderea bile-telor, la fel precum și nu răspunde pentru falsificarea biletelor, iar organizatorii evenimentelor pot limita și interzice accesul la eveniment în situațiile date.

  RAVACFEST SRL oferă posibilitatea vizualizării online (video streaming) contra-cost a filmelor puse la dispoziția publicului, precum și a achiziționării biletelor la filmele ce sunt proiectate (difuzate/comunicate public) de către proprietar în cadrul cinematografelor și altor spații de proiecție a filmelor.

  RAVACFEST SRL împreună cu Organizatorii, își rezervă următoarele drepturi:

  • Eliminarea conținutului de pe platformă și anularea proiecțiilor, în cazul în care nu au fost vân-dute bilete la eveniment/alte forțe majore;
  • Modificarea prețurilor la evenimente și locurile nevândute.
  • Anularea oricăror comenzi pe care le considerăm false sau plasate cu rea-credință și/sau sco-puri frauduloase;
  • Suspendarea, blocarea operațiunilor create pe platforma în cazul suspiciunii că acestea sunt sau pot fi folosite în scopuri ilicite;

  Orice reclamații sau litigii vor fi soluționate prioritar amiabil de către părți, în conformitate cu legislația aplicabilă.

 • 5. Drepturi la retur

  Conform noțiunii din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2013 privind protecția consumatorilor Cumpărătorul are dreptul de a returna produs/marfa procurată din anumite motive în timp de 14 zile de la ziua achitării. Mijloacele bănești sunt returnate pe cardul de pe care s-a efectuat cumpărătura.

  Biletele nu pot fi schimbate sau returnate, în conformitate cu Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului №1465 din 08.12.2003 (MO248-253/19.12.2003), în redacția Hotărârii Guvernului №1188 din 02.11.2007 (МО175/09.11.2007).

  Contactele companiei in caz de retur: +373 79 323 220

  Termenul de procesare a cererii de retur: 14 zile

   

  Condițiile de retur din suma biletului / biletelor:

  100% - în cazul în care evenimentul este amânat pentru o altă dată sau este anulat

  97% - în cazul în care evenimentul nu începe mai devreme de 7 zile

  0% - în cazul în care evenimentul începe în mai puțin de 7 zile

  0% - în cazul în care la momentul cererii de retur toate biletele au fost vândute

  0% - după ce a început evenimentul

  0% - după ce a avut loc evenimentul

   

  Comunicările privind procesul de returnare vor fi realizate prin mijloacele de contact furnizate de utilizator în procesul de comandă.

 • 6. Politica de confidențialitate

  În conformitate cu prevederile Legii Nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii prelucrează date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credință și se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor cu caracter per-sonal se realizează prin mijloace mixte (automate și manuale), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

  Furnizorul poate colecta și prelucra doar datele personale furnizate de consumatori la efectuarea comenzii: nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală.

  Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul administrării site-ului, pentru a permite accesul la infor-mații special, pentru livrarea comenzilor sau pentru a contacta consumatorul în vederea executării livrării. Prin prezenta informare, utilizatorii și consumatorii iau cunoștință despre faptul că li se vor prelucra și utili-za datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală). Furnizorul de servicii prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor și consumatorilor care sunt furnizate prin navigarea, folosirea și înregistrarea pe site-ul www.FILM.md

  Orice informație furnizată de către utilizatorii și consumatorii site-ului www.FILM.md va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Furnizor.

  Furnizorul nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele deținute, fără acordul persoanelor vizate și nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare (la solicitarea instituțiilor publice ale statului, organele de drept, instanțelor de judecată, de aseme-nea autorizate să prelucreze date cu caracter personal).

  Furnizorul de servicii îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și asigură protecția datelor consumatorilor și le protejează pentru a nu fi pierdute, distruse, distorsionate/falsificate sau divulga-te terțelor persoane.

  Angajații furnizorului de servicii sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale consuma-torilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoana împuternicită a Furnizorului. Furnizorul utilizează metode și tehnologii de securitate conform prevederilor legale în vigoare. Furnizorul nu colectează informații referitoare la tranzacții, cum ar fi nr. la card, data expirării, țara de origine.

  Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către Furnizor și în scopuri statistice și de pro-movare ulterioară.

  Platforma utilizează cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului și a oferi o experiență personalizată. Prin utilizarea www.film.md, utilizatorii își exprimă acordul cu privire la utilizarea acestor tehnologii, în conformitate cu Politica de Cookie-uri.

  Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic această politică pentru a reflecta schimbările în practicile noastre de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal.

  Prin utilizarea platformei www.film.md, utilizatorii își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu această politică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați.

  Utilizatorii pot să ne transmită reclamații sau feedback prin intermediul canalelor de contact menționate. Vom depune eforturi pentru a răspunde în mod prompt și eficient la orice preocupare sau sugestie.

 • 7. Drepturi de autor

  Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului site-ului www.FILM.md, inclusiv text, grafică, fotografii, sunete, muzică, și software, sunt rezervate.

  Toate materialele și conținutul disponibile pe www.film.md, inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică, fotografii, sunete, muzică, și software, sunt protejate de drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceste drepturi sunt deținute de către proprietar, sau de către terții care au furnizat conținutul.

  Utilizatorii site-ului au permisiunea de a accesa și vizualiza conținutul pentru uz personal și non-comercial. Orice altă utilizare a conținutului, inclusiv, dar fără a se limita la, reproducerea, modificarea, distribuirea sau republicarea, fără permisiunea scrisă prealabilă, este strict interzisă.

  Filmele și alte conținuturi video disponibile pe www.FILM.md sunt protejate de drepturile de autor ale titularilor lor legali. Accesul la aceste conținuturi nu conferă utilizatorilor nicio licență sau drept de a utiliza aceste materiale în afara site-ului și a cadrului permis de legile privind drepturile de autor.

  Dacă dețineți drepturile de autor asupra unui conținut și considerați că acesta a fost utilizat în mod necorespunzător pe www.FILM.md, vă rugăm să ne contactați imediat pentru a remedia situația.

  Toate mărcile comerciale, mărci de serviciu și denumiri comerciale utilizate pe www.FILM.md sunt proprietatea respectivilor deținători. Utilizarea acestora fără permisiunea scrisă a deținătorilor este strict interzisă.

  Link-urile către www.FILM.md sunt permise doar în măsura în care nu sugerează sau implică în mod fals susținerea sau asocierea cu www.film.md în modul care ar putea crea confuzie sau ar denigra www.film.md.

  Prin utilizarea www.FILM.md, vă angajați să respectați aceste drepturi de autor și restricții privind proprietatea intelectuală. Orice încălcare a acestor prevederi poate duce la acțiuni legale.

  Toată informația publicată pe site-ul www.film.md, inclusiv prețurile si oferte, poartă caracter informațional și nici într-un caz nu este o ofertă publică, definită de dispozițiile Codului civil al R.M. Nr. 1107 din 06.06.2002.

 • 8. Datele de contact

  Denumirea juridică a companiei: RAVACFEST SRL

  IDNO: 1023600045960

  Adresa juridică: str. Valea Trandafirilor 18, of. 195, mun. Chișinău

  Adresa fizică: str. 31 August 1989, nr. 153, mun. Chișinău

  Telefon de contact: +373 79 323 220

  Email de contact: ravacfest@gmail.com